PorJaBo.cz

FAQ

11. Pokud uděláme na kabelových roštech závěsy po 60 cm, může byt v tomto případě na 1 m kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru 25kg kabelů? Jedná se o 300mm pozink žebřík s 2-mi zavitovkami 10 mm a profil 40x40.

U kabelových tras s klasifikací zachování funkčnosti při požáru, klasifikovaných dle ČSN 73 0895 v souladu s vyhl. č. 23/2008 Sb. (ve znění č. 268/2011 Sb.) neplatí pravidlo klasických kabelových tras, kde snížením roztečí podpěr navýšíme max. možné zatížení.

V zákonné vyhlášce je jednoznačně uvedeno, že vše se prokazuje zkouškou (dle ČSN 73 0895). V příslušném Protokolu o klasifikaci dle ČSN 73 0895 je jednoznačně definováno, jaká konkrétní kabelová trasa, s jakým kotvením a jakými kabely má jakou klasifikaci. Součástí této specifikace je i max. vzdálenost podpěr a max. hmotnost příslušné kabeláže.

Max. hmotnost kabeláže i max. vzdálenost podpěr je tzv. „limitní“ - v případě jejich překročení neplatí příslušná klasifikace – tj. neplatí vůbec.

Případné snížení rozteče podpěr nemá žádný vliv na max. hmotnost kabelů – žádný z těchto parametrů NESMÍ být při instalaci porušen.