PorJaBo.cz

O nás

Kdo jsme

Odborné poradenství je založeno na mnohaletých zkušenostech pana Jaroslava Boháče. Odborné vzdělání získané studiem na SPŠE a ČVUT FEL, stejně jako manažerské vzdělání doplněné na Akademii J. A. Komenského i v Silma 90´ podstatně rozšířil o své zkušenosti z praxe, kdy přes 20 let pracoval jako obchodně – technický manažer v několika významných obchodních společnostech, prodávající elektroinstalační úložný materiál a kabelové nosné úložné konstrukce od stěžejních evropských výrobců. Začátkem roku 2017 jsme se rozhodli podpořit svojí činnost založením firmy PorJaBo s.r.o.

Jsme členem Profesní Komory Požární ochrany ČR.

V roce 2018 pan Jaroslav Boháč úspěšně složil zkoušku před komisí Ministerstva vnitra a získat Osvědčení jako Osoba odborně způsobilá dle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

 

Co děláme

Nabízíme odbornou poradenskou činnost s prioritním zaměřením na kabelové trasy s požadavkem na zachování funkčnosti při požáru v souladu s platnou legislativou na území České republiky.

Základem platné legislativy ČR v této oblasti je zákonná vyhláška č. 23/2008Sb., novelizovaná vyhláškou č. 268/2011Sb. a technické normy řady ČSN 73 08xx. Nedílnou součástí této odborné problematiky je i klasifikace kabelových tras se zachováním funkčnosti při požáru ČSN 73 0895, která od 1.3.2016 nahradila do té doby používaný zkušební předpis ZP-27/2008, vydaný autorizovanou zkušebnou Pavus a.s.

Nabízíme možnost Odborného posouzení kabelových tras s požadavkem na zachování funkčnosti při požáru s ohledem na platnou legislativu ČR různých výrobců z Vámi dodaných podkladů, případně kontrolu těchto systémů přímo na stavbě. Dále nabízím možnost uspořádat školení na tuto problematiku s vystavením příslušného Osvědčení u Vás na firmě. V případě potřeby můžeme technické otázky o této problematice konzultovat s příslušnými akreditovanými zkušebnami, odděleními HZS ČR či znalci z tohoto specifického odborného oboru.

 

Nezávazná poptávka

Nejste si jistý, zda navržené technické řešení kabelových tras s požadavkem na zachováním funkčnosti při požáru odpovídá platné legislativě ČR? Nenašel jste odpověď na Vaší technickou otázku v sekci FAQ? Kontaktujte nás prosím na e-mailu info@porjabo.cz.